چالش ریاضی
دوستان عزیز ببینم کی جواب این معما رو میده
...
جواب معما توسط وبلاگ پیشتازان علم داده شد..

جواب میشه9به توان9 به توان9