باسلام
مدتی بود وبلاگ بروز نشده بود ولی الان با مجموعه جدیدی وبلاگ را بروز می کنم این مجموعه شامل نکته ها و مطالب جالب ریاضی است که به تدریج در وبلاگ می گذارم.


 قسمت اول: واحد های بزرگ ریاضی

بیلیون ( میلیارد ) = 109

 

 

 

تریلیون = 1012

 

 

 

کوادریلیون = 1015

 

 

 

کونیتلیون = 1018

 

 

 

سکستیلیون = 1021

 

 

 

سپتلیون = 1024

 

 

 

اکتیلیون = 1027

 

 

 

نونیلیون = 1030

 

 

 

دسیلیون = 1033

 

 

 

اندسیلیون = 1036

 

 

 

دیودسیلیون = 1039

 

 

 

تری دیسیلیون = 1042

 

 

 

کواتوارد دسیلیون = 1045

 

 

 

کواین دیسیلیون = 1048

 

 

 

سکس دیسیلیون = 1051

 

 

 

سپتن دیسیلیون = 1054

 

 

 

اکتو دیسیلیون = 1057

 

 

 

ندوم دیسیلیون = 1060

 

                 ویجنیتیلیون = 1063